Privacy Statement

Ons Privacy Beleid

Uw persoonsgegevens worden met zorg verwerkt door ons en door de partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen. 

Hieronder informeren wij u welke gegevens wij van u hebben
en wat we er precies mee doen!

Versteeg Lichtstudio, gevestigd aan Turfmarkt 18, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Turfmarkt 18
2011 CB  HAARLEM
023-5421416
www.versteeglichtstudio.nl
info@versteeglichtstudio.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Versteeg Lichtstudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie     en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Versteeg Lichtstudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze mailing
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Versteeg Lichtstudio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Versteeg Lichtstudio volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Versteeg Lichtstudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Versteeg Lichtstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens: 
- Voor het verzenden van uw bestelling
- Voor onze administratie en belastingplicht

Bewaartermijn: 7 jaar

- Voor het verlenen van service 
Bewaartermijn: Wij slaan uw persoonsgegevens op in ons kassasysteem als u een aankoop heeft gedaan in de fysieke winkel. Dit blijft er in staan tenzij u een verzoek indient voor verwijdering van uw gegevens. Omdat dit segment verlichting een lange levensduur heeft, is het handig om gegevens van uw aankoop op te zoeken. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van uw bestelling niets meer, tenzij u ons benadert voor service.

Uw e-mailadres:
- Om u te informeren over de status van uw bestelling        
- Om u een beoordeling te kunnen sturen ter verbetering van onze dienstverlening
- Om u een mailing te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Bewaartermijn: tot uitschrijving

Uw bankgegevens:
- Om betalingen/retour boekingen te verwerken

Bewaartermijn: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Versteeg Lichtstudio deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Versteeg Lichtstudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De partijen met wie wij uw gegevens delen
Persoonsgegevens: Verzending door logistieke partijen
Bankgegevens: Payment Service Provider
E-mailadres: Verzorgen van onze mailing / het versturen van een klantenbeoordeling / om een track-and-trace door te mailen of contact op te nemen door één van onze logistieke partijen / om uw productgarantie aan te melden bij onze leveranciers indien dit van toepassing is.

Cookies die wij gebruiken

Versteeg Lichtstudio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Versteeg Lichtstudio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Versteeg Lichtstudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@versteeglichtstudio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Versteeg Lichtstudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Versteeg Lichtstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@versteeglichtstudio.nl

Ontvang onze nieuwsbrief en een kortingscode voor € 25,= shoptegoed!
Regelmatig sturen wij onze klanten een nieuwsbrief. Wij brengen u op de hoogte van de nieuwe producten, ontwikkelingen en ander nieuws dat u niet mag missen!
Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Direct te verzilveren bij besteding vanaf € 500,= m.u.v. aanbiedingen of showmodellen.